Nokia 6310 - Welkomsttekst

background image

Welkomsttekst

Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Instellingen

,

Telefooninstellingen

en

Welkomsttekst

.

Toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U kunt het
bericht opslaan door op

Opties

te drukken en

Opslaan

te selecteren.