Nokia 6310 - Automatische Help-tekst

background image

Automatische Help-tekst

Als u de Help-tekst wilt weergeven of verbergen, drukt u op

Menu

en selecteert u achtereenvolgens

Instellingen

,

Telefooninstellingen

en

Automatische Help-tekst

.

Zie ook De menu’s gebruiken op pagina 45.