Nokia 6310 - Doorschakelen

background image

Doorschakelen

Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Instellingen

,

Oproepinstellingen

en

Doorschakelen

(netwerkdienst). Met de functie Doorschakelen kunt u de inkomende oproepen doorschakelen naar een
ander nummer, bijvoorbeeld het nummer van uw voicemailbox. Raadpleeg uw netwerkexploitant voor
meer informatie. Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkexploitant worden
ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

Selecteer de gewenste doorschakeloptie. Selecteer bijvoorbeeld

Doorschakelen indien in gesprek

om

oproepen door te schakelen wanneer uw nummer in gesprek is of wanneer u een inkomende oproep
weigert.

U kunt de doorschakeloptie inschakelen door

Activeren

te selecteren. Selecteer

Annuleren

om de

doorschakeloptie uit te schakelen of

Status control.

om te controleren of de optie al dan niet is

geactiveerd. Als u de time-out voor het doorschakelen van gesprekken wilt wijzigen, selecteert u eerst

Vertraging

(als dit mogelijk is voor de doorschakeloptie) en vervolgens

Activeren

om de

doorschakeloptie in te schakelen.

Als u alle actieve doorschakelopties tegelijkertijd wilt annuleren, selecteert u de optie

Alle

doorschakelingen annuleren

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

62

Zie Standby-modus op pagina 18 als u de doorschakelpictogrammen wilt weergeven in de standby-
modus.