Nokia 6310 - Automatisch opnieuw kiezen

background image

Automatisch opnieuw kiezen

Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Instellingen

,

Oproepinstellingen

en

Automatisch

opnieuw kiezen

. Als u

Aan

selecteert, worden maximaal 10 pogingen gedaan om de verbinding te

bewerkstelligen na een mislukte oproeppoging.