Nokia 6310 - GPRS-inbelinstellingen

background image

GPRS-inbelinstellingen

U kunt de telefoon via een infrarood-, kabel- of Bluetooth-verbinding aansluiten op een compatibele
pc en de telefoon gebruiken als modem om GPRS-verbinding via de pc in te schakelen.

Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Instellingen

en

GPRS-inbelinstellingen

. Selecteer

Actief

toegangspunt

en activeer het gewenste toegangspunt. Selecteer

Actieve toegangspunt bewerken

om

de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen.

• Ga naar

Alias voor toegangspunt

en druk op

Wijz. al.

. Toets de gewenste naam voor het

geactiveerde toegangspunt in en druk op

OK

.

• Ga naar

GPRStoegangspunt

en druk op

Bewerk

. Toets de naam van het toegangspunt in en druk op

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

68

De naam van een toegangspunt is nodig om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te
brengen. U kunt de naam van het toegangspunt verkrijgen bij de netwerkexploitant of
serviceprovider.

U kunt de GPRS-inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook configureren op de pc met behulp van
de software Nokia Modem Options. Zie Modeminstallatie op pagina 104. Als u de instellingen op zowel
de pc als de telefoon hebt geconfigureerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.