Nokia 6310 - Fabrieksinstellingen terugzetten

background image

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menuinstellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, drukt u op

Menu

en

selecteert u achtereenvolgens

Instellingen

en

Fabrieksinstellingen terugzetten

. Toets de

beveiligingscode in en druk op

OK

. De namen en telefoonnummers die in de telefoonlijst zijn

opgeslagen, worden niet verwijderd.