Nokia 6310 - Alarmklok

background image

Alarmklok

Voor de alarmklok wordt de tijdsnotatie gebruikt die is ingesteld voor de klok. De alarmklok werkt ook
als de telefoon is uitgeschakeld.

Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Instellingen

en

Alarmklok

. Toets de tijd voor het

alarmsignaal in en druk op

OK

. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen, selecteert u

Aan

.

Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een alarmsignaal, de tekst

Alarm!

knippert en het alarmtijdstip wordt in het display

weergegeven.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

60

Druk op

Stop

om het alarm te stoppen. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of op

Snooze

drukt, stopt het alarmsignaal enkele minuten en wordt dan weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon
ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op

Stop

drukt, wordt u gevraagd of de

telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op

Nee

als u de telefoon wilt uitschakelen of op

Ja

als u de

telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Opmerking: Druk niet op

Ja

als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar

zou kunnen opleveren.