Nokia 6310 - Instellingen voor portefeuille

background image

Instellingen voor portefeuille

Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Extra’s

,

Portefeuille

en

Instellingen

. Selecteer

Codeverzoek

, om het verzoek om de portefeuillecode in of uit te schakelen. U moet de bestaande

portefeuillecode intoetsen voordat u het codeverzoek kunt in- of uitschakelen.

Code wijzigen

, om de portefeuillecode te wijzigen.