Nokia 6310 - Gegevens van persoonlijke kaarten opslaan

background image

Gegevens van persoonlijke kaarten opslaan

Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Extra's

,

Portefeuille

en

Kaarten

om de lijst met kaarten

weer te geven. U kunt de gegevens van maximaal vijf kaarten opslaan. Als u de kaartgegevens wilt
weergeven of wijzigen, selecteert u een kaart en drukt u op

Kiezen

voor de volgende opties:

Kaartgegevens

, om de naam, het type, het nummer en de vervaldatum van de kaart bij te houden.

Geg. gebruiker

, om de gebruikersnaam en het wachtwoord op te slaan.

Adresgegevens

, om uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam en adres, op te slaan.

Factuurgegev.

, om creditcardgegevens op te slaan voor kaarten waarvoor de facturering naar een

ander adres dan uw eigen adres gaat, bijvoorbeeld creditcards van uw bedrijf.

Ontvangstinfo

, om telefoonnummers en e-mailadressen op te slaan.

Kaart kopiëren

, om een kopie te maken van een kaart in de portefeuille.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

86

Wis kaartgeg.

, om de velden met kaartgegevens te wissen.

Naam wijzigen

, om de naam van de geselecteerde kaart te wijzigen.