Nokia 6310 - Opnamelijst

background image

Opnamelijst

Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Extra’s

en

Opname-eenh.

. Selecteer

Opnamelijst

, ga naar

de gewenste opname en druk op

Opties

.

• Selecteer

Afspelen

om de geselecteerde opname te beluisteren.

• Selecteer

Titel wijzigen

. Toets een nieuwe naam in voor de opname en druk op

OK

.

• Selecteer

Wissen

om de opname te wissen. Druk op

OK

om te bevestigen.

• Selecteer

Alarm toev.

. Toets de datum voor het alarm in en druk op

OK

. Toets de tijd voor het alarm

in en druk op

OK

.

Alarm

vervangt

Alarm toev.

wanneer het alarm is ingeschakeld. Als u

Alarm

selecteert, worden de

naam van de opname en de datum en tijd voor het alarm weergegeven. U kunt het alarm
verwijderen door op

Wissen

en vervolgens op

OK

te drukken.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

82

Als het alarmtijdstip is aangebroken, klinkt een waarschuwingstoon, wordt de tekst

Opname! %0U

%1U

weergegeven en worden het alarmtijdstip en de naam van de opname weergegeven. Druk op

Stop

om de waarschuwingstoon te stoppen en druk vervolgens op

Spelen

om de opname af te spelen.