Nokia 6310 - Calculator (menu 6)

background image

Calculator (menu 6)

Met de calculator in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het
kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.

Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet
in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen
afrondingsfouten optreden.

1. Druk op

Menu

en selecteer

Calculator

.

2. Wanneer '0' in het display wordt weergegeven, toetst u het eerste getal van de berekening in. Druk

op

voor het decimaalteken.

3. Druk op

Opties

en selecteer

Optellen

,

Aftrekken

,

Vermenigvld.

,

Delen

,

Kwadraat

,

Wortel

of

Teken

wijz.

.

Tip: U kunt ook eenmaal op

drukken voor optellen, tweemaal voor aftrekken, driemaal

voor vermenigvuldigen of viermaal voor delen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

72

4. Toets het tweede getal in.

5. Druk op

Opties

en selecteer

Uitkomst

als u het resultaat van de berekening wilt weergeven. Herhaal

stap 3 tot en met 5 zo vaak als nodig is.

6. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst

Wis

ingedrukt.