Nokia 6310 - Bluetooth-verbinding

background image

Bluetooth-verbinding

Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Bluetooth

en

Zoeken naar Bluetoothaccessoires

. De

telefoon begint te zoeken naar apparaten en accessoires. Apparaten die op de zoekbewerking reageren,
worden één voor één weergegeven in een lijst met Bluetooth-accessoires, beginnend met het eerste
apparaat dat wordt gevonden. Het apparaat dat het laatst wordt gevonden, wordt onderaan in de lijst
weergegeven. Druk op

Stop

om het zoeken te stoppen.

Ga naar het gewenste apparaat en druk op

Kiezen

. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt

Verbonden met

weergegeven, gevolgd door naam van het apparaat en de indicator

.

Als apparaten niet zijn afgestemd, wordt de gevraagd naar het wachtwoord van het gewenste apparaat.
Zie

Afstemming met het Bluetooth-wachtwoord hierboven.

Als het apparaat in de lijst zich buiten het bereik van de verbinding bevindt wanneer u verbinding
probeert te maken, wordt een foutmelding weergegeven.

Er kan slechts één verbinding tegelijkertijd actief zijn.

Als u het actieve apparaat wilt weergeven, drukt u op

Menu

en selecteert u achtereenvolgens

Bluetooth

en

Actief apparaat bekijken

. Hier kunt u de verbinding met het apparaat ook verbreken.

Als u de lijst met afgestemde apparaten wilt weergeven, drukt u op

Menu

en selecteert u

achtereenvolgens

Bluetooth

en

Gepaarde apparaten bekijken

. De oudste apparaatafstemming wordt

bovenaan in de lijst weergegeven. Wanneer u op

Opties

drukt onder

Gepaarde apparaten bekijken

, zijn de

volgende opties beschikbaar, afhankelijk van de status van het apparaat of de verbinding:

Korte naam

toewijzen

om een naam (alleen zichtbaar voor uzelf) te geven aan het afgestemde apparaat,

Paar

scheiden en verwijderen

om het geselecteerde apparaat uit de lijst te verwijderen, en

Verzoek

goedkeuring verb.

om aan te geven of de verbinding met het afgestemde apparaat automatisch tot stand

moet worden gebracht (

Nee

) of dat toestemming moet worden gevraagd voordat de verbinding tot stand

wordt gebracht (

Ja

).

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

80