Nokia 6310 - Berichtinstellingen

background image

Berichtinstellingen

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten verzonden worden.

Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Berichten

en

Berichtinstellingen

.

Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt
wijzigen.

Selecteer

Nummer van berichtencentrale

om het telefoonnummer van de berichtencentrale op te

slaan. Dit nummer hebt u nodig om tekst- en afbeeldingberichten te verzenden. U krijgt dit nummer
van uw netwerkexploitant. Selecteer

Berichten verzenden als

om de berichtindeling te kiezen of

selecteer

Geldigheid van berichten

. Selecteer

Standaard ontvangernummer

om een standaardnummer

op te slaan voor het verzenden van berichten met dit berichtprofiel. Selecteer

Afleveringsrapporten

om

het netwerk te vragen om afleverrapporten van uw tekstberichten te verzenden (netwerkdienst) en
selecteer

GPRS gebruiken

om GPRS in te stellen als de SMS-drager van uw voorkeur. Selecteer

Antwoord via zelfde centrale

als u wilt toestaan dat de ontvanger van het bericht een antwoord

verzendt via uw eigen berichtencentrale (netwerkdienst) en selecteer

Naam van dit profiel wijzigen

als

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

56

u de naam van het geselecteerde berichtprofiel wilt wijzigen. Het menu met berichtprofielen wordt
uitsluitend weergegeven als uw SIM-kaart meerdere sets ondersteunt.