Nokia 6310 - Een spraaknummer toevoegen

background image

Een spraaknummer toevoegen

Sla de nummers waaraan u een spraaknummer wilt toevoegen op, of kopieer deze naar het geheugen
van de telefoon.

U kunt ook spraaknummers aan de namen op de SIM-kaart toevoegen. Als u de SIM-kaart echter
vervangt, moet u eerst de oude spraaknummers verwijderen voordat u nieuwe spraaknummers kunt
toevoegen.

1. Druk vanuit de standby-modus op

of

.

2. Ga naar de naam waaraan u een spraaknummer wilt toevoegen en druk op

Gegev.

. Ga naar het

gewenste telefoonnummer en druk op

Opties

.

3. Selecteer

Sprknr. toev.

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefoo

nl

ijst

(

N

amen

)

42

4. Druk op

Starten

en spreek het woord of de woorden die u als spraaknummer wilt opnemen,

duidelijk uit. Na de opname wordt het opgenomen spraaknummer afgespeeld.

5. Als het spraaknummer met succes is opgenomen, wordt

Spraaknummer opgeslagen

weergegeven,

klinkt een piepsignaal en verschijnt het symbool

achter het telefoonnummer met het

spraaknummer.