Nokia 6310 - Voicedialling

background image

Voicedialling

U kunt een nummer kiezen door het spraaknummer uit te spreken dat aan een telefoonnummer is
toegevoegd. U kunt maximaal tien spraaknummers toevoegen. Een spraaknummer kan bestaan uit elk
gesproken woord, bijvoorbeeld een naam.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefoo

nl

ijst

(

N

amen

)

41

Telefoo

nl

ijst

(

N

amen

)

Houd rekening met het volgende voordat u voicedialling gebruikt:

• Spraaknummers zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.

• Spraaknummers zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaknummers op en speel ze af

in een rustige omgeving.

• Houd de telefoon in de normale positie tegen uw oor als u een spraaknummers opneemt of een

nummer kiest via een spraaknummer.

• Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van

soortgelijke namen voor verschillende nummers.

Opmerking: U moet het spraaknummer exact zo uitspreken als u dit hebt opgenomen. Dit kan
in bepaalde omstandigheden moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld in een drukke omgeving
of tijdens een noodgeval. Zorg dus dat u niet uitsluitend van spraaknummers afhankelijk bent.