Nokia 6310 - Namen telefoonnummers opslaan (Naam toevoegen)

background image

Namen telefoonnummers opslaan

(Naam toevoegen)

Namen en nummers worden opgeslagen in het geheugen dat wordt gebruikt (zie Instellingen voor de
telefoonlijst selecteren hierboven).

1. Druk op

Namen

en selecteer

Naam toevoeg.

.

2. Toets de naam in en druk op

OK

. Zie Tekst intoetsen op pagina 30.

3. Toets het telefoonnummer in en druk op

OK

. Zie Opbellen op pagina 26 voor het intoetsen van

nummers.

4. Wanneer de naam en het nummer zijn opgeslagen, drukt u op

OK

.

Tip: Snel opslaan

Toets het telefoonnummer in vanuit de standby-modus. Druk op

Opties

en selecteer

Opslaan

.

Toets de naam in en druk op

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefoo

nl

ijst

(

N

amen

)

36