Nokia 6310 - Woorden intoetsen via tekstinvoer met woordenlijst

background image

Woorden intoetsen via tekstinvoer met woordenlijst

1. Gebruik de toetsen

tot en met

om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets

voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.

Als u bijvoorbeeld Nokia wilt intoetsen terwijl de Nederlandse woordenlijst is geselecteerd, drukt u
op

voor N, op

voor o, op

voor k, op

voor i en op

voor a:

Naast de cijfertoetsen, kunt u als volgt de andere toetsen gebruiken:

• Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op

Wis

. Houd

Wis

ingedrukt om de

tekens sneller te verwijderen.

• Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u op

en om te schakelen

tussen letters en cijfers drukt u op

.

• Als u een symbool wilt invoegen, houdt u

ingedrukt. U kunt ook op

Opties

drukken en

Symbool inv.

selecteren. Ga naar het gewenste symbool en druk op

Kiezen

.

U kunt sneller door de lijst bladeren door op

,

,

of

te drukken. Druk

vervolgens op

om een teken te selecteren.

• Als u vanuit de lettermodus een cijfer wilt invoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt

of drukt u op

Opties

en selecteert u

Nr. invoegen

. Toets de gewenste cijfers in en druk op

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Tek

st

i

n

toe

tsen

33

Tek

st

i

n

toe

tsen

• Als u een naam of telefoonnummer wilt invoegen vanuit de telefoonlijst, drukt u op

Opties

en

selecteert u

Naam invoegen

of

Nr. invoegen

.

• Als u een woord wilt invoegen, drukt u op

Opties

en selecteert u

Woord invoeg.

. Toets het woord

in via de methode voor normale tekstinvoer en druk op

Opslaan

. Het woord wordt tevens

toegevoegd aan de woordenlijst.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door op

te drukken of door

een spatie in te voegen met

.

Als het woord niet juist is, hebt u de volgende opties:

• Druk op

totdat het gewenste woord verschijnt en bevestig de invoer van dit woord.

• Druk op

Opties

en selecteer

Suggesties

.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt
intoetsen zich niet in de woordenlijst. Als u het woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, drukt u
op

Spellen

, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en drukt u op

Opslaan

. Als de

woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u hebt toegevoegd.

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.