Nokia 6310 - Standby-modus

background image

Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens door de gebruiker
zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

Selectietoetsen in de standby-modus zijn

Menu

en

Namen

.

xxxx

Geeft aan welk cellulair netwerk op dit moment wordt gebruikt.

Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk,
des te sterker het signaal.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

De tel

e

fo

o

n

19

De tel

e

fo

o

n

De indicator voor de signaalsterkte wordt vervangen door de indicator

wanneer de GPRS-

verbinding is ingesteld op

Altijd online

. Zie De telefoon instellen voor een WAP-dienst op

pagina 88.

Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de
batterij.

Overige belangrijke indicatoren in de standby-modus:

Geeft aan dat u een of meer tekst- of afbeeldingberichten hebt ontvangen. Zie Een bericht
lezen en beantwoorden op pagina 52.

Geeft aan dat u een of meer spraakberichten hebt ontvangen. Zie Spraakberichten op pagina
54.

Geeft aan dat de toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd. Zie Toetsenblok blokkeren op
pagina 25.

De telefoon geeft geen belsignaal bij een inkomend gesprek of tekstbericht wanneer

Oproepsignaal

is ingesteld op

Stil

en

Berichtensignaaltoon

is ingesteld op

Uit

. Zie

Tooninstellingen op pagina 65.

De alarmklok is ingesteld op

Aan

. Zie Alarmklok op pagina 59.

De Timer-functie is actief. Zie Timer-functie op pagina 82.

Een GPRS-inbelverbinding is tot stand gebracht. Zie GPRS-inbelinstellingen op pagina 67.

Het pictogram

wordt vervangen door het pictogram

als er een inkomend of uitgaand

gesprek is tijdens een GPRS-inbelverbinding. De GPRS-verbinding wordt onderbroken.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

De tel

e

fo

o

n

20

Alle spraakoproepen doorschakelen

is ingeschakeld: alle gesprekken worden doorgeschakeld

naar een ander nummer. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is

het

doorschakelpictogram voor de eerste lijn en

voor de tweede lijn. Zie Doorschakelen op

pagina 61.

Geeft aan dat uw gesprekken beperkt zijn tot een closed user group (netwerkdienst). Zie
Beveiligingsinstellingen op pagina 68.

Bluetooth is vergrendeld. Zie Bluetooth (menu 10) op pagina 77. Wanneer het pictogram
knippert, wordt een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Aan de sl

ag

21

Aan de sl

ag