Nokia 6310 - Tunnusluvut

background image

Tunnusluvut

Suojakoodi (5 numeroa): Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Tämä koodi tulee

puhelimen mukana. Oletuskoodi on 12345. Vaihda koodi

Asetukset

-valikossa. Katso Turvavalikko

sivulla 66. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta.

Aseta puhelin pyytämään koodi. Katso Turvavalikko sivulla 66.

PIN-koodi (4 - 8 numeroa): PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia

luvattomalta käytöltä. PIN-koodi tulee tavallisesti SIM-kortin mukana.

Aseta puhelin pyytämään PIN-koodia aina, kun puhelin kytketään päälle. Katso Turvavalikko sivulla
66.

PIN2-koodi (4 - 8 numeroa): Joidenkin SIM-korttien mukana tulee PIN2-koodi, jota tarvitaan

tiettyjen toimintojen, kuten hintalaskurien, käyttämiseen.

PUK- ja PUK2-koodit (8 numeroa): PUK (Personal Unblocking Key) -koodi tarvitaan lukittuneen

PIN-koodin vaihtamiseen. PUK2-koodi tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen.

Jos SIM-kortin mukana ei tule koodeja, pyydä ne paikalliselta palveluntarjoajalta.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Yl

ei

st

ä

ti

eto

a

13

Yl

ei

st

ä

ti

eto

a

Puheluneston salasana: Puheluneston salasanaa tarvitaan

Puhelunestopalvelu

-toiminnon

käyttämiseen. Katso Turvavalikko sivulla 66. Palveluntarjoaja toimittaa tämän salasanan.

Lompakon suojakoodi (4 - 10 numeroa): Lompakon suojakoodia tarvitaan lompakkopalvelujen

käyttämiseen. Lisätietoja on kohdassa Lompakko sivulla 82.

Moduulin PIN-koodi: Moduulin PIN-koodia tarvitaan suojausmoduulin tietojen käyttämiseen.

Moduulin PIN-koodi tulee SIM-kortin mukana, jos tässä on suojausmoduuli.

Allekirjoituksen PIN-koodi: Allekirjoituksen PIN-koodia tarvitaan digitaalisen allekirjoituksen

käyttämiseen. Allekirjoituksen PIN-koodi tulee SIM-kortin mukana, jos tässä on suojausmoduuli.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pu

hel

im

en to

im

int

o

jen yleis

k

u

vau

s

14