Nokia 6310 - Sisältö

background image

Sisältö

TURVALLISUUTESI VUOKSI ............................................................................................................... 9

Yleistä tietoa .................................................................................................................................... 12

Myyntipakkauksen tunnistetarrat ............................................................................................................................................... 12
Tunnusluvut ....................................................................................................................................................................................... 12

Puhelimen toimintojen yleiskuvaus................................................................................................ 14

Bluetooth............................................................................................................................................................................................ 14
GPRS (General Packet Radio Service)......................................................................................................................................... 14
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)............................................................................................................................. 15
WAP (Wireless Application Protocol) ......................................................................................................................................... 16
Puheominaisuudet ........................................................................................................................................................................... 16

1. Puhelimen osat ............................................................................................................................ 17

Näppäimet ja liittimet .................................................................................................................................................................... 17
Valmiustila ......................................................................................................................................................................................... 18

2. Näin pääset alkuun...................................................................................................................... 21

SIM-kortin ja akun asentaminen................................................................................................................................................. 21
Akun lataaminen .............................................................................................................................................................................. 23
Virran kytkeminen ja katkaiseminen .......................................................................................................................................... 23
Näppäimistön lukitus ...................................................................................................................................................................... 25

3. Puhelutoiminnot .......................................................................................................................... 26

Soittaminen ....................................................................................................................................................................................... 26

Viimeisimmän numeron valitseminen uudelleen................................................................................................................. 27
Vastaajaan soittaminen .............................................................................................................................................................. 27
Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla...................................................................................................................... 27
Neuvottelupuhelun soittaminen .............................................................................................................................................. 27

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sis

ä

lt

ö

4

Saapuvaan puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen ..................................................................................................... 28

Koputus ........................................................................................................................................................................................... 29

Puhelunaikaiset toiminnot............................................................................................................................................................ 29

4. Tekstin kirjoittaminen ................................................................................................................. 30

Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen ..................................................................................................................................... 30
Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen .................................................................................................................................... 31

Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä .................................................................. 31
Sanojen kirjoittaminen ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen .......................................................................................... 32

Yhdyssanojen kirjoittaminen ................................................................................................................................................. 33

5. Puhelinluettelo (Nimet)............................................................................................................... 34

Puhelinluettelon asetusten valitseminen ................................................................................................................................. 34
Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen (Lisää nimi) .................................................................................................. 35

Usean puhelinnumeron ja määritetekstin tallentaminen nimen kanssa...................................................................... 35

Oletusnumeron vaihtaminen ................................................................................................................................................. 36

Nimen etsiminen puhelinluettelosta.......................................................................................................................................... 37
Nimen, numeron tai määritetekstin muokkaaminen............................................................................................................. 37
Nimien ja numeroiden poistaminen ........................................................................................................................................... 37
Puhelinluettelojen kopioiminen................................................................................................................................................... 38
Käyntikortin lähettäminen ja vastaanottaminen ................................................................................................................... 38
Pikavalinta ......................................................................................................................................................................................... 39
Äänivalinta ........................................................................................................................................................................................ 40

Äänitunnisteen lisääminen........................................................................................................................................................ 41
Soittaminen äänitunnistetta käyttämällä............................................................................................................................. 41
Äänitunnisteen toistaminen, muuttaminen tai poistaminen .......................................................................................... 42

Palvelunumerot ................................................................................................................................................................................ 42
Soittajaryhmät.................................................................................................................................................................................. 42

6. Valikon käyttäminen.................................................................................................................... 44

Valikkotoimintoon pääseminen ................................................................................................................................................... 44

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sis

ä

lt

ö

5

Sis

ä

lt

ö

Valikkoluettelo .................................................................................................................................................................................. 46

7. Valikkotoiminnot ......................................................................................................................... 48

Viestit (Valikko 1) ............................................................................................................................................................................. 48

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen ................................................................................................................................ 48
Viestin lähettämiseen liittyvät toiminnot.............................................................................................................................. 49
Teksti- ja kuvaviestipohjat ......................................................................................................................................................... 49

Tekstiviestipohjan lisääminen viestiin................................................................................................................................. 50
Kuvaviestipohjan lisääminen viestiin .................................................................................................................................. 50

Viestin lukeminen ja siihen vastaaminen .............................................................................................................................. 50
Saapuneet- ja Omat viestit -kansiot....................................................................................................................................... 51
Viestien poistaminen ................................................................................................................................................................... 52
Arkisto-kansio ja Omat kansiot ................................................................................................................................................ 52
Ääniviestit....................................................................................................................................................................................... 52
Tiedotteet........................................................................................................................................................................................ 53
Palvelukäskyjen muokkaus......................................................................................................................................................... 53
Viestiasetukset............................................................................................................................................................................... 54

Puhelutiedot (Valikko 2)................................................................................................................................................................. 54

Vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut.............................................................................................................................. 55
Soitetut puhelut............................................................................................................................................................................ 55
Pyyhi viime puhelut ..................................................................................................................................................................... 55
Puhelulaskurit ja puheluajastimet ........................................................................................................................................... 55

Käyttöprofiili (Valikko 3) ................................................................................................................................................................ 57
Asetukset (Valikko 4) ..................................................................................................................................................................... 58

Herätyskello.................................................................................................................................................................................... 58
Aika-asetukset............................................................................................................................................................................... 59

Kello .............................................................................................................................................................................................. 59
Autom. päivän ja ajan päivitys .............................................................................................................................................. 59

Puheluasetukset ............................................................................................................................................................................ 60

Soitonsiirto.................................................................................................................................................................................. 60

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sis

ä

lt

ö

6

Vastausnäppäin ......................................................................................................................................................................... 60
Automaattinen soitontoisto .................................................................................................................................................. 60
Pikavalinta .................................................................................................................................................................................. 61
Koputuspalvelu.......................................................................................................................................................................... 61
Tiedot näytöllä puh. jälkeen .................................................................................................................................................. 61
Oman numeron lähetys........................................................................................................................................................... 61
Puhelulinja.................................................................................................................................................................................. 61

Yleiset käyttöasetukset............................................................................................................................................................... 62

Kielen valinta ............................................................................................................................................................................. 62
Solun tunniste ........................................................................................................................................................................... 62
Tervehdysteksti .......................................................................................................................................................................... 62
Verkon valinta............................................................................................................................................................................ 63
SIM-palvelujen vahvistus ....................................................................................................................................................... 63
Ohjetekstin ottaminen käyttöön .......................................................................................................................................... 63
Puhelimen kytkentä-ääni ....................................................................................................................................................... 63

Ääniasetukset ................................................................................................................................................................................ 64
Lisälaiteasetukset ......................................................................................................................................................................... 64
GPRS-modeemin asetukset ....................................................................................................................................................... 65
Turvavalikko ................................................................................................................................................................................... 66
Alkuperäisten asetusten palautus ........................................................................................................................................... 67

Pelit (Valikko 5) ................................................................................................................................................................................ 67

Pelin käynnistäminen .................................................................................................................................................................. 67

Kaksinpelin aloittaminen........................................................................................................................................................ 68

Pelipalvelut ja peliasetukset...................................................................................................................................................... 68

Laskin (Valikko 6) ............................................................................................................................................................................. 69

Valuuttamuunnoksen tekeminen............................................................................................................................................. 69

Tehtävälista (Valikko 7).................................................................................................................................................................. 70
Kalenteri (Valikko 8)........................................................................................................................................................................ 71

Kalenterimerkinnän tekeminen ................................................................................................................................................ 72
Kun puhelin hälyttää merkinnän vuoksi................................................................................................................................ 73

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sis

ä

lt

ö

7

Sis

ä

lt

ö

Infrapuna (Valikko 9)....................................................................................................................................................................... 73
Bluetooth (Valikko 10).................................................................................................................................................................... 74

Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä........................................................................................... 75

Bluetooth-laitteen nimi .......................................................................................................................................................... 75
Pariliitoksen luominen antamalla Bluetooth-salasana .................................................................................................. 75

Bluetooth-yhteys .......................................................................................................................................................................... 76
Bluetooth-asetukset .................................................................................................................................................................... 77

Ekstrat (Valikko 11) ......................................................................................................................................................................... 77

Äänitys ............................................................................................................................................................................................. 77

Äänittäminen.............................................................................................................................................................................. 78
Äänitysten luettelo ................................................................................................................................................................... 78

Äänikomennot ............................................................................................................................................................................... 79
Ajastin.............................................................................................................................................................................................. 80
Sekuntikello.................................................................................................................................................................................... 80

Ajan havaitseminen ja jakaminen ........................................................................................................................................ 80
Kierrosajat ................................................................................................................................................................................... 81
Aikojen tarkasteleminen ja poistaminen ............................................................................................................................ 81

Lompakko ........................................................................................................................................................................................ 82

Henkilökohtaisten korttien tietojen tallentaminen......................................................................................................... 82
Omat merkinnät......................................................................................................................................................................... 83
Lompakon asetukset................................................................................................................................................................. 83
Ostosten maksaminen lompakon avulla ............................................................................................................................. 83

Mobiilit Internet-palvelut (WAP)
(Valikko 12) ........................................................................................................................................................................................ 84

WAP-palveluiden käyttöönoton ja käytön perusvaiheet................................................................................................... 84
Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten .................................................................................................. 85

Tekstiviestinä saatujen asetusten tallentaminen............................................................................................................. 85
Palveluasetusten näppäileminen käsin ............................................................................................................................... 85

Yhteyden luominen WAP-palveluun ....................................................................................................................................... 88
WAP-palvelun sivujen selaaminen .......................................................................................................................................... 89

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sis

ä

lt

ö

8

Yleiset ohjeet näppäinten käyttöön .................................................................................................................................... 89
Toiminnot WAP-yhteyden aikana ........................................................................................................................................ 90

WAP-yhteyden katkaiseminen ................................................................................................................................................. 91
WAP-selaimen ulkoasuasetukset............................................................................................................................................. 91
Noutoasetukset............................................................................................................................................................................. 92
Kirjanmerkit ................................................................................................................................................................................... 92

Kirjanmerkin vastaanottaminen ........................................................................................................................................... 93

Palveluviestit ................................................................................................................................................................................. 93

Puhelimen asettaminen vastaanottamaan palveluviestejä .......................................................................................... 94

Välimuisti........................................................................................................................................................................................ 94
Suojaussymboli ............................................................................................................................................................................. 95
Suojausmoduuli ............................................................................................................................................................................ 95

Digitaalinen allekirjoitus......................................................................................................................................................... 95
Varmenteet ................................................................................................................................................................................. 96
Suojausmoduulin asetukset ................................................................................................................................................... 97

SIM-palvelut (Valikko 13) ............................................................................................................................................................. 98

8. Data- ja faksiliikenne .................................................................................................................. 99

Tiedonsiirtosovellukset ja modeemiohjaimet........................................................................................................................... 99

PC Suite........................................................................................................................................................................................... 99
Modem setup............................................................................................................................................................................... 100

GPRS (General Packet Radio Service) ............................................................................................................................... 100
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) -datayhteydet....................................................................................... 100

Tiedonsiirtosovellusten käyttäminen .................................................................................................................................... 101

9. Akkutiedot.................................................................................................................................. 102

Lataaminen ja purkaminen ......................................................................................................................................................... 102

HUOLTO-OHJEITA .......................................................................................................................... 103

TÄRKEÄTÄ TIETÄÄ ......................................................................................................................... 104

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

TUR

V

ALLI

SUUTES

I VUOKSI

9

TUR

V

ALLI

SUUTES

I VUOKSI