Nokia 6310 - Puheominaisuudet

background image

Puheominaisuudet

Puhelimessa on seuraavat puheominaisuudet:

• Äänivalinta - Voit soittaa puhelun äänitunnisteen avulla, katso Äänivalinta sivulla 40.

• Äänikomennot - Voit aktivoida puheella puhelimen joitakin toimintoja, jotka ovat

Äänikomennot

-

valikossa. Katso Äänikomennot sivulla 79.

• Äänitys - Voit nauhoittaa ääntä, katso Äänitys sivulla 77.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pu

hel

ime

n os

at

17

Pu

hel

ime

n os

at