Nokia 6310 - Lataaminen ja purkaminen

background image

Lataaminen ja purkaminen

Puhelimessa on ladattava akku.

Huomaa, että uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja
purkukerran jälkeen!

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja
valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla. Kun
laturi ei ole käytössä, irrota se pistorasiasta. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska
ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan
myötä.

Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän)
suorasta kosketuksesta akun plus- ja miinusliitinnapojen (akun takaosassa olevien metalliliuskojen) kanssa. Näin
voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa
akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan (esimerkiksi suljettuun autoon kuumana kesäpäivänä tai
pakkasella) vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri pitämään akku aina 15 °C - 25 °C lämpötilassa. Puhelin, jossa
on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on ladattu täyteen. Akut toimivat
huonosti alle 0 °C:n lämpötilassa.

Älä heitä akkuja tuleen!

Hävitä akut paikallisten säännösten mukaisesti (esimerkiksi kierrätyssäännökset). Älä hävitä akkuja
kotitalousjätteenä.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

HUO

LTO-OHJEITA

103

HUO

LTO-OHJEITA