Nokia 6310 - PC Suite

background image

PC Suite

PC Suiten sovellusten avulla voit

• hallita puhelimen eri toimintoja suoraan tietokoneesta

• synkronoida yhteystietoja ja kalenterimerkintöjä puhelimen ja tietokoneen

tiedonhallintasovelluksen välillä

• piirtää ja muokata soittajaryhmien tunnuskuvia ja kuvaviestejä

• luoda puhelimeen uusia soittoääniä

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Dat

a

- j

a

faksil

iiken

n

e

100

• valita tietokoneen ja puhelimen välisen yhteystyypin

• varmuuskopioida puhelimessa olevat tiedot tietokoneeseen tai toiseen puhelimeen.