Nokia 6310 - Tiedotteet

background image

Tiedotteet

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa palveluntarjoajaltasi eri aiheita koskevia tiedotteita
(esimerkiksi sää- ja liikennetietoja). Tietoja eri aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos

GPRS-yhteys

-toiminnon asetus on

Jatkuva

, tiedotteet eivät välttämättä tule perille. Jos näin käy,

valitse

GPRS-yhteys

-toiminnon asetukseksi

Tarvittaessa

. Katso Puhelimen asettaminen valmiiksi

WAP-palvelua varten sivulla 85.