Nokia 6310 - Tehtävälista (Valikko 7)

background image

Tehtävälista (Valikko 7)

Voit tallentaa suoritettavia tehtäviä koskevia merkintöjä. Merkinnät voidaan tallentaa
tärkeysjärjestyksessä. Puhelimeen mahtuu enintään 30 merkintää, mutta merkintöjen
enimmäismäärä riippuu niiden pituudesta.

Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin,
kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Tehtävälista

. Paina

Valinnat

-näppäintä tai siirry haluamaasi

merkintään ja paina sitten

Valinnat

-näppäintä. Valitse

Lisää

, kun haluat lisätä uuden merkinnän. Kirjoita merkinnän aihe, paina

Valinnat

-näppäintä ja

valitse

Tallenna

. Valitse merkinnän tärkeysaste eli

Eritt. tärkeä (1)

,

Tärkeä (2)

tai

Melko tärkeä(3)

.

Merkinnät luetellaan ensin tärkeysjärjestyksessä ja sitten aakkosjärjestyksessä.

Sanakirja

, katso Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä sivulla 31.

Poista

, jos haluat poistaa valitun merkinnän.

Muokkaa

, jos haluat muokata merkinnän sisältöä.

Muuta priorit.

, jos haluat vaihtaa merkinnän tärkeysasteen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

71

V

a

likk

o

to

imin

no

t

Näytä

, jos haluat tarkastella valittua merkintää.

Siirry priorit.

, jos haluat valita, minkä tärkeysasteen merkintöjä haluat tarkastella.

Tall. kalenteriin

, jos haluat tallentaa merkinnän kalenterimerkintänä.

Lähetä tekstinä

, jos haluat lähettää merkinnän toiseen puhelimeen tekstiviestinä.