Nokia 6310 - Pelipalvelut ja peliasetukset

background image

Pelipalvelut ja peliasetukset

Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Pelit

ja

Pelipalvelut

tai

Asetukset

. Valitse

Pelipalvelut

, niin puhelin yrittää muodostaa yhteyden Club Nokian WAP-sivuille käyttäen valittua

palveluasetusryhmää.

Jos yhteys ei muodostu, Club Nokian sivuille ei ehkä pääse sen WAP-palvelun kautta, jonka
yhteysasetukset on valittu. Jos näin käy, avaa

Palvelut

-valikko ja ota käyttöön toinen

palvelusasetusten ryhmä. Katso Yhteyden luominen WAP-palveluun sivulla 88. Yritä uudelleen
muodostaa yhteys Club Nokiaan.

Tietoa WAP-palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat verkko-operaattoriltasi ja/tai WAP-
palveluntarjoajalta.

Asetukset

, kun haluat tehdä peliä koskevat ääni- ja valoasetukset. Valitsemalla

Värinätehosteet

voit valita, käytetäänkö pelissä värinätehosteita. Värinätehosteet voidaan ottaa käyttöön vain, jos

Värinähälytys

on käytössä. Katso Ääniasetukset sivulla 64. Valitsemalla

Club Nokia -tunnus

voit

tallentaa Club Nokia -jäsennumerosi. Lisätietoja Club Nokiasta ja pelipalveluista on Internet-
osoitteessa www.club.nokia.com. Tämän palvelun saatavuus voi vaihdella maittain.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

69

V

a

likk

o

to

imin

no

t