Nokia 6310 - Varmenteet

background image

Varmenteet

Varmenteita on kolmenlaisia:

• Palvelinvarmenteet

Palvelinvarmenne lähetetään palvelimesta puhelimeen ja sen voimassaolo tarkistetaan puhelimeen
tai suojausmoduuliin tallennettujen varmenteiden avulla. Tämän ansiosta voit olla varma siitä, että
WAP-yhdyskäytävä tai -palvelin on todella se, joka se väittää olevansa.

Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, jos WAP-palvelimen tai -yhdyskäytävän tunnusta ei voida
tarkistaa, jos WAP-palvelin tai -yhdyskäytävä ei ole luvallinen tai jos puhelimessasi ei ole oikeaa
varmennetta.

• Varmenteet

Joissakin WAP-palveluissa, kuten pankkipalveluissa, käytetään varmenteita allekirjoitusten,
palvelinvarmenteiden tai muiden varmenteiden tarkistamiseen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

97

V

a

likk

o

to

imin

no

t

Voit hakea varmenteen WAP-sivulta, jos käyttämäsi WAP-palvelu tukee varmenteiden käyttöä. Kun
olet hakenut varmenteen, voit tarkistaa sen tiedot ja tallentaa tai poistaa sen. Jos tallennat
varmenteen, se lisätään puhelimen varmenneluetteloon. Myös suojausmoduuli voi sisältää
varmenteita.

• Käyttäjävarmenteet

Käyttäjävarmenteita julkaisevat valtuutetut yritykset. Käyttäjävarmenne määrittää käyttäjälle
suojausmoduulissa olevan yksityisen avaimen. Käyttäjävarmenteen tallentaa suojausmoduuliin
SIM-kortin julkaisija tai palveluntarjoaja.