Nokia 6310 - Suojausmoduulin asetukset

background image

Suojausmoduulin asetukset

Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Palvelut

,

Asetukset

ja

Suojausmoduulin asetukset

. Jos puhelimessa

ei ole suojausmoduulia, näyttöön tulee

Lisää suojausmoduuli

.

Suojausmoduulin asetukset

-valikko sisältää seuraavat asetukset:

Suojausmoduulin tiedot

näyttää suojausmoduulin nimen, tilan, valmistajan ja sarjanumeron.

Moduulin PIN-kysely

: Puhelin pyytää moduulin PIN-koodia, joka tulee SIM-kortin mukana. Aseta

suojausmoduuli pyytämään moduulin PIN-koodi näppäilemällä kyseinen koodi ja valitsemalla

Käytössä

.

Vaihda moduulin PIN-koodi

: Näppäile nykyinen moduulin PIN-koodi. Paina

Vaihda

-näppäintä ja

näppäile uusi koodi kaksi kertaa.

Vaihda allekirjoituksen PIN-koodi

näyttää allekirjoituksen PIN-koodit aakkosjärjestyksessä, jos

puhelimessa on useita allekirjoituksen PIN-koodeja. Allekirjoituksen PIN-koodi tulee SIM-kortin
mukana. Valitse allekirjoituksen PIN-koodi, jonka haluat vaihtaa. Näppäile nykyinen allekirjoituksen
PIN-koodi. Paina

Vaihda

-näppäintä ja näppäile uusi koodi kaksi kertaa.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

98

Jos näppäilet väärän PIN-koodin monta kertaa, näyttöön voi tulla teksti

PIN-koodi lukittu

ja puhelin

voi pyytää PUK-koodin. Pyydä PUK-koodi palveluntarjoajalta ja näppäile se. Jos haluat näppäillä PUK-
koodin myöhemmin, näppäile PIN-koodi, minkä jälkeen puhelin pyytää PUK-koodin.