Nokia 6310 - Palveluasetusten näppäileminen käsin

background image

Palveluasetusten näppäileminen käsin

1. Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Palvelut

ja

Asetukset

.

2. Valitse

Nykyiset palveluasetukset

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

86

Sinun on aktivoitava se yhteysasetussarja, johon haluat tallentaa palveluasetukset.
Yhteysasetusryhmä sisältää asetukset, jotka tarvitaan yhteyden luomiseen WAP-palveluun.

3. Selaa sen ryhmän kohdalle, jonka haluat ottaa käyttöön, ja paina

Käytä

-näppäintä.

4. Valitse

Muokkaa nykyisiä palveluasetuksia

.

Valitse palveluasetukset yksitellen ja näppäile kaikki vaaditut asetukset.

Asetusryhmän nimi

- Näppäile yhteysasetusryhmälle uusi nimi ja paina

OK

-näppäintä.

Aloitussivu

- Näppäile haluamasi WAP-palvelun aloitussivun osoite. Painamalla

-

näppäintä voit lisätä pisteen. Paina

OK

-näppäintä.

Yhteystyyppi

- Valitse

Jatkuva

tai

Tilapäinen

.

Yhteyden suojaus

- Valitse

Käytössä

tai

Ei käytössä

.

Kun yhteyden suojaus on

Käytössä

, puhelin yrittää käyttää suojattua yhteyttä WAP-palveluun.

Jos suojattua yhteyttä ei ole käytettävissä, yhteyttä ei muodosteta. Jos haluat muodostaa
suojaamattoman yhteyden, aseta yhteyden suojauksen asetukseksi

Ei käytössä

.

Siirtotie

- Valitse

GSM-data

tai

GPRS

. Hinta-, yhteysnopeus- ja muita tietoja saat verkko-

operaattoriltasi tai palveluntarjoajalta.

Seuraavat valinnat määräytyvät valitun siirtotien perusteella:

Kun siirtotieksi on valittu

GSM-data

:

Valintanumero

- Näppäile puhelinnumero ja paina

OK

-näppäintä.

IP-osoite

- Näppäile osoite.

-näppäimellä saat pisteen. Paina lopuksi

OK

-näppäintä. Saat

IP-osoitteen verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Todennustapa

- Valitse

Vahva

tai

Normaali

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

87

V

a

likk

o

to

imin

no

t

Datapuhelutyyppi

- Valitse

Analoginen

tai

ISDN

.

Datapuhelun nopeus

- Valitse käytettävä nopeus tai valitse

Automaattinen

.

Automaattinen

-

asetus on valittavissa vain, jos datapuhelun tyypiksi on valittu

Analoginen

. Datapuhelun nopeus

riippuu palveluntarjoajasta.

Kirjautumistapa

- Valitse

Manuaalinen

tai

Automaattinen

. Jos valitset

Automaattinen

,

kirjautumistyypissä käytetään sitä käyttäjänimeä ja salasanaa, jotka on näppäilty seuraaviin
asetuksiin. Jos valitset

Manuaalinen

, yhteyttä muodostettaessa tarvitaan kirjautumistiedot.

Käyttäjätunnus

- Näppäile käyttäjänimi ja paina

OK

-näppäintä.

Salasana

- Näppäile salasana ja paina

OK

-näppäintä.

Kun siirtotieksi on valittu

GPRS

:

GPRS-yhteys

- Valitse

Jatkuva

tai

Tarvittaessa

.

Jos valitset

Jatkuva

-asetuksen, GPRS-yhteys muodostetaan automaattisesti, kun kytket

puhelimen päälle. -symboli

näkyy valmiustilassa. GPRS-yhteyttä ei suljeta, kun suljet WAP-

yhteyden.

Jos valitset

Tarvittaessa

, GPRS-yhteys muodostetaan, kun muodostat yhteyden WAP-palveluun.

GPRS-yhteys suljetaan, kun suljet WAP-yhteyden.

GPRS-yhteysosoite

- Näppäile yhteysosoitteen nimi ja paina

OK

-näppäintä.

GPRS-yhteyden muodostaminen vaatii yhteysosoitteen nimen. Pyydä yhteysosoitteen nimi
verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

IP-osoite

- Näppäile osoite.

-näppäimellä saat pisteen. Paina lopuksi

OK

-näppäintä. Saat

IP-osoitteen verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Todennustapa

- Valitse

Vahva

tai

Normaali

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

88

Kirjautumistapa

- Valitse

Manuaalinen

tai

Automaattinen

. Jos valitset

Manuaalinen

, kun

GPRS-

yhteys

-asetus on

Jatkuva

,

Jatkuva

yhteys ei ole mahdollinen.

Käyttäjätunnus

- Näppäile käyttäjänimi ja paina

OK

-näppäintä.

Salasana

- Näppäile salasana ja paina

OK

-näppäintä.