Nokia 6310 - Mobiilit Internet-palvelut (WAP) (Valikko 12)

background image

Mobiilit Internet-palvelut (WAP)

(Valikko 12)

Katso myös WAP (Wireless Application Protocol) sivulla 16.

Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun
matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

WAP-sivuilla käytetään WML (Wireless Mark-up Language) -nimistä merkintäkieltä. Puhelimella ei voi
selata Internet-sivuja, joilla käytetään HTML (Hyper-Text Mark-up Language) -kieltä.