Nokia 6310 - Kalenteri (Valikko 8)

background image

Kalenteri (Valikko 8)

Kalenteriin voit kirjata muistiin muistutukset, soitettavat puhelut, kokoukset ja
syntymäpäivät. Puhelimesta kuuluu merkkiääni, kun kyseisen tapahtuman päivämäärä
ja kellonaika koittaa.

Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin,
kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Kalenteri

. Siirry haluamaasi päivään. Jos kyseiselle päivälle on

merkintöjä, vastaavan merkintätyypin symboli näytetään. Jos haluat nähdä valitun päivän merkinnät,
paina

Valinnat

-näppäintä ja valitse

Päivänäkymä

. Merkinnän symboli näkyy ensimmäisellä rivillä. Jos

haluat nähdä yhden merkinnän, selaa sen kohdalle päivänäkymässä, ja paina

Valinnat

ja sitten

Näytä

.

Viikkonäkymässä näkyy neljä viikkoa kerrallaan.

Kalenterinäkymien muita valintoja voivat olla:
• valinnat, jotka koskevat merkinnän luomista ja lähettämistä infrapunayhteyden kautta tai

tekstiviestinä toisen puhelimen kalenteriin.

• valinnat, jotka koskevat merkinnän poistamista, siirtämistä ja toistamista sekä toiseen päivään

kopioimista.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

72

Asetukset

, kun haluat asettaa esimerkiksi päivämäärän, kellonajan tai päivämäärän tai kellonajan

esitysmuodon.

Autom. poisto

-asetuksella voit määrittää, että vanhat merkinnät poistetaan

automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Tällöin ei kuitenkaan poisteta toistuvia merkintöjä, kuten
syntymäpäivämerkintöjä.