Nokia 6310 - Käyttöprofiili (Valikko 3)

background image

Käyttöprofiili (Valikko 3)

Puhelimessa on eri asetusryhmiä eli käyttöprofiileja, joiden avulla puhelimen
soittoäänet voidaan muokata sopimaan eri tilanteisiin. Muokkaa käyttöprofiili ensin
haluamaksesi ja ota se sitten käyttöön.

Valittavissa olevat profiilit ovat

Yleinen

,

Äänetön

,

Kokous

,

Ulkoilma

ja

Hakulaite

.

Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Profiilit

. Siirry profiilin kohdalle ja paina

Valitse

-näppäintä.

• Voit aktivoida profiilin valitsemalla

Ota käyttöön

.

Vihje: Voit vaihtaa profiilin nopeasti valmiustilassa painamalla

-virtanäppäintä,

siirtymällä haluamasi profiilin kohdalle ja painamalla

Valitse

-näppäintä.

• Voit ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi (enintään 24 tunniksi) valitsemalla

Ajastettu

ja

asettamalla sitten ajan. Kun profiilille asetettu aika on kulunut umpeen, aiempi (ei ajastettu)
profiili otetaan käyttöön.

• Voit muokata profiilia valitsemalla

Muokkaa

. Valitse muutettava asetus ja tee muutokset.

Asetuksia voi muuttaa myös

Ääniasetukset

-valikossa. Katso Ääniasetukset sivulla 64. Lisäksi voit

muuttaa profiilin nimeä valitsemalla

Profiilin nimi

.

Yleinen

-profiilin nimeä ei voi muuttaa.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

58