Nokia 6310 - Ajan havaitseminen ja jakaminen

background image

Ajan havaitseminen ja jakaminen

1. Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Ekstrat

,

Sekuntikello

ja

Väliaika

.

Jos ajastus toimi taustalla esimerkiksi puhelun aikana, voit valita

Jatka

.

2. Voit tuoda ajan näyttöön painamalla

Aloita

-näppäintä. Paina

Väliaika

-näppäintä aina, kun haluat

ottaa väliajan. Väliajat on lueteltu näytössä juoksevan ajan alla. Voit tarkastella aikoja selaamalla.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

81

V

a

likk

o

to

imin

no

t

3. Voit poistaa ajan näytöstä painamalla

Lopeta

-näppäintä.

4. Paina

Valinnat

-näppäintä ja valitse

Käynnistä

, jos haluat tuoda ajan uudelleen näyttöön. Uusi aika lisätään edelliseen aikaan.

Tallenna

, jos haluat tallentaa ajan. Näppäile mitatun ajan nimi ja paina

OK

-näppäintä. Jos nimeä ei

näppäillä, nimenä käytetään kokonaisaikaa.

Nollaa

, jos haluat nollata ajan tallentamatta sitä.