Nokia 6310 - Ajastin

background image

Ajastin

Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Ekstrat

ja

Ajastin

. Käynnistä ajastin näppäilemällä hälytysaika

tunneissa ja minuuteissa ja painamalla

OK

-näppäintä. Halutessasi voit kirjoittaa tekstin, joka

näytetään ajan umpeuduttua. Paina

OK

-näppäintä. Kun ajastin on käynnissä, valmiustilassa näkyy

.

Jos puhelin on hälytysajan koittaessa valmiustilassa, kuulet merkkiäänen ja puhelimen näytössä
vilkkuu annettu teksti. Jollei tekstiä ole annettu, näytössä vilkkuu

Ajast. määräaika umpeutui

. Voit

keskeyttää hälytyksen painamalla jotakin näppäintä. Jos et paina mitään näppäintä 30 sekunnin
kuluessa, hälytys lakkaa automaattisesti. Voit pyyhkiä tekstin painamalla

OK

-näppäintä.

Ajastimen pysäyttäminen tai ajastimen ajan muuttaminen:

Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Ekstrat

ja

Ajastin

. Aseta ajastin uudelleen valitsemalla

Muuta aikaa

tai pysäytä ajastin painamalla

Pysäytä

-näppäintä.