Nokia 6310 - Äänitysten luettelo

background image

Äänitysten luettelo

Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Ekstrat

ja

Äänitys

. Valitse

Äänitykset

, siirry haluamasi äänityksen

kohdalle ja paina

Valinnat

-näppäintä.

• Valitse

Kuuntele

ja kuuntele valittu äänitys.

• Valitse

Muuta nimeä

. Näppäile äänityksen nimi ja paina

OK

-näppäintä.

• Poista äänitys valitsemalla

Poista

. Vahvista poisto painamalla

OK

-näppäintä.

• Valitse

Lisää hälytys

. Näppäile hälytyksen päivämäärä ja paina

OK

-näppäintä. Näppäile hälytyksen

kellonaika ja paina

OK

-näppäintä.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

79

V

a

likk

o

to

imin

no

t

Hälytys

-teksti tulee

Lisää hälytys

-tekstin tilalle, kun hälytys on asetettu päälle. Valitse

Hälytys

ja

äänityksen nimi. Hälytyksen päivämäärä ja kellonaika tulevat näyttöön. Voit poistaa hälytyksen
painamalla

Poista

-näppäintä ja

OK

-näppäintä.

Kun hälytysaika koittaa, puhelimesta kuuluu hälytysääni. Näyttöön tulee teksti

Äänitys! %0U %1U

,

hälytyksen aika ja äänityksen nimi. Voit lopettaa hälytyksen painamalla

Lopeta

-näppäintä. Voit toistaa

äänityksen painamalla

Kuunt.

-näppäintä.