Nokia 6310 - Äänittäminen

background image

Äänittäminen

1. Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Ekstrat

ja

Äänitys

.

2. Käynnistä äänitys valitsemalla

Äänitä

. Voit äänittää puhelua painamalla

Valinnat

-näppäintä ja

valitsemalla

Äänitä

.

Pidä puhelin äänityksen aikana lähellä korvaasi.

3. Lopeta äänitys painamalla

Lopeta

-näppäintä.

4. Näppäile äänityksen nimi ja tallenna äänitys painamalla

OK

-näppäintä.

Jos et halua tallentaa äänitystä, paina

Pyyhi

-näppäintä, jolloin valmiiksi asetettu nimi poistetaan.

Paina

Poistu

-näppäintä ja

OK

-näppäintä.

Jos äänität käynnissä olevan puhelun, puhelin tallentaa äänityksen automaattisesti nimellä

Äänitys

.