Nokia 6310 - Äänikomennot

background image

Äänikomennot

Tietyt puhelimen toiminnot voidaan ottaa käyttöön lausumalla äänitunniste. Äänikomentoihin
voidaan liittää enintään viisi äänitunnistetta.

Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Ekstrat

ja

Äänikomennot

. Valitse haluamasi komentokansio, siirry

sen komennon kohdalle, johon haluat liittää äänitunnisteen, ja paina

Valinnat

-näppäintä. Jos

komennolla on jo äänitunniste,

-symboli tulee näyttöön.

Voit lisätä äänikomennon samalla tavalla kuin kohdassa Äänitunnisteen lisääminen sivulla 41 on
selitetty. Katso myös Äänitunnisteen toistaminen, muuttaminen tai poistaminen sivulla 42.

Voit aktivoida äänikomennon samalla tavalla kuin soitat äänipuhelun käyttämällä äänitunnistetta.
Katso sivu 41.

Kun GPRS-yhteyttä käyttävä sovellus lähettää tai vastaanottaa dataa, et voi käyttää äänikomentoja.
Jos haluat käyttää äänikomentoa, sulje GPRS-yhteyttä käyttävä sovellus (WAP- tai modeemiyhteys).

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

80