Nokia 6310 - Tervehdysteksti

background image

Tervehdysteksti

Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Asetukset

,

Yleiset käyttöasetukset

ja

Tervehdysteksti

. Näppäile

teksti, jonka haluat näkyvän hetken ajan, kun puhelin kytketään päälle. Kun haluat tallentaa tekstin,
paina

Valinnat

-näppäintä ja valitse

Tallenna

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

V

a

likk

o

to

imin

no

t

63

V

a

likk

o

to

imin

no

t