Nokia 6310 - Ohjetekstin ottaminen käyttöön

background image

Ohjetekstin ottaminen käyttöön

Voit asettaa puhelin näyttämään ohjetekstit tai kätkemään ne painamalla

Valikko

-näppäintä ja

valitsemalla

Asetukset

,

Yleiset käyttöasetukset

ja

Valikon ohjetekstit

.

Katso myös Valikon käyttäminen sivulla 44.