Nokia 6310 - Pikavalinta

background image

Pikavalinta

Paina

Valikko

-näppäintä ja valitse

Asetukset

,

Puheluasetukset

ja

Pikavalinta

. Kun tämän toiminnon

asetukseksi on valittu

Käytössä

, voit soittaa jollekin pikavalintanäppäimelle (

-

)

määritettyyn puhelinnumeroon pitämällä kyseistä näppäintä alhaalla.