Nokia 6310 - Valikkotoimintoon pääseminen

background image

Valikkotoimintoon pääseminen

Selaamalla
1. Mene valikkoon painamalla

Valikko

-näppäintä.

2. Selaa valikkoa ja valitse esimerkiksi

Asetukset

painamalla

Valitse

-näppäintä.

3. Jos valikossa on alavalikoita, valitse niistä haluamasi, esimerkiksi

Puheluasetukset

.

4. Jos valitussa alavalikossa on lisää alavalikoita, toista vaihe 3. Valitse seuraava alavalikko,

esimerkiksi

Vastausnäppäin

.

5. Valitse haluamasi asetus.

6. Paina

Poistu

-näppäintä, jos haluat palata edelliselle valikkotasolle. Paina

Poistu

-näppäintä, jos

haluat poistua valikosta.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Va

li

k

o

n k

ä

ytt

ä

min

en

45

Va

li

k

o

n k

ä

ytt

ä

min

en

Oikovalinnalla

Valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu ja niitä voi käyttää vastaavien
oikovalintanumeroiden avulla. Numero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

• Mene valikkoon painamalla

Valikko

-näppäintä. Näppäile nopeasti (kahden sekunnin kuluessa)

haluamasi valikkotoiminnon oikovalintanumero.

Jos esimerkiksi haluat valita

Vastausnäppäin

Kaikki

, näppäile

Valikko

, , ,

ja .

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Va

li

k

o

n k

ä

ytt

ä

min

en

46