Nokia 6310 - Puhelinluettelon asetusten valitseminen

background image

Puhelinluettelon asetusten valitseminen

1. Paina

Nimet

-näppäintä ja valitse

Asetukset

.

2. Valitse

Käytettävä muisti

ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Puhelin ja SIM

: voit hakea nimiä ja puhelinnumeroita molemmista puhelinluetteloista. Nimet ja

numerot tallennetaan puhelimen muistiin.

Puhelin

: voit käyttää SIM-kortin puhelinluetteloa.

SIM-kortti

: voit käyttää SIM-kortin puhelinluetteloa.

3. Valitse

Luettelon selaustapa

ja jokin seuraavista valinnoista:

Nimilista

näyttää 4 nimeä kerrallaan.

Nimi ja numero

näyttää yhden nimen ja puhelinnumeron kerrallaan.

Nimi isolla

näyttää vain nimen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pu

heli

nlu

et

te

lo (Ni

m

et

)

35

Pu

heli

nlu

et

te

lo (Ni

m

et

)

4. Valitse

Muistin tila

. Valitsemalla

Puhelin

tai

SIM-kortti

voit tarkistaa valittuun puhelinluetteloon

tallennettujen ja nimien ja numeroiden määrän sekä vapaiden tallennuspaikkojen määrän.