Nokia 6310 - Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen (Lisää nimi)

background image

Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen (Lisää nimi)

Nimet ja puhelinnumerot tallennetaan käytössä olevaan muistiin; katso "Puhelinluettelon asetusten
valitseminen" edellä.

1. Paina

Nimet

-näppäintä ja valitse

Lisää nimi

.

2. Näppäile nimi ja paina

OK

-näppäintä. Katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 30.

3. Näppäile puhelinnumero ja paina

OK

-näppäintä. Tietoa numeroiden näppäilemisestä on kohdassa

Soittaminen sivulla 26.

4. Kun nimi ja numero on tallennettu, paina

Valmis

-näppäintä.

Vihje: Pikatallennus

Näppäile puhelinnumero valmiustilassa. Paina

Valinnat

-näppäintä ja valitse

Tallenna

.

Näppäile nimi ja paina

OK

-näppäintä.