Nokia 6310 - Nimien ja numeroiden poistaminen

background image

Nimien ja numeroiden poistaminen

Paina

Nimet

-näppäintä ja valitse

Poista

.

• Voit poistaa nimiä ja numeroita yksitellen valitsemalla

Yksitellen

ja siirtymällä poistettavan nimen

(ja puhelinnumeron) kohdalle. Paina

Poista

-näppäintä ja vahvista poisto painamalla

OK

-näppäintä.

• Voit poistaa puhelinluettelosta kaikki nimet ja numerot kerralla valitsemalla

Kaikki

. Siirry

puhelinluetteloon (

Puhelin

tai

SIM-kortti

) ja paina

Poista

-näppäintä. Paina

OK

-näppäintä ja

vahvista poisto suojakoodilla.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pu

heli

nlu

et

te

lo (Ni

m

et

)

38