Nokia 6310 - Äänitunnisteen toistaminen, muuttaminen tai poistaminen

background image

Äänitunnisteen toistaminen, muuttaminen tai poistaminen

Paina

Nimet

-näppäintä ja valitse

Äänitunnisteet

. Siirry haluamasi äänitunnisteella varustetun nimen

kohdalle ja paina

Valinnat

-näppäintä.

• Jos haluat toistaa äänitunnisteen, valitse

Kuuntele

.

• Jos haluat poistaa äänitunnisteen, valitse

Poista

ja paina

OK

-näppäintä.

• Jos haluat vaihtaa äänitunnisteen, valitse

Vaihda

. Voit lisätä uuden äänitunnisteen painamalla

Aloita

-näppäintä.