Nokia 6310 - Sanojen kirjoittaminen ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen

background image

Sanojen kirjoittaminen ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen

1. Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä

-

. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi

kirjain on merkitty. Sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen.

Voit esimerkiksi kirjoittaa sanan Nokia englanninkielisen sanakirjan ollessa valittuna painamalla

-näppäintä kerran (saadaksesi N:n),

-näppäintä (o),

-näppäintä (k),

-

näppäintä (i) ja

-näppäintä (a):

Numeronäppäinten lisäksi voit käyttää muita näppäimiä seuraavasti:

• Kun haluat poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta, paina

Pyyhi

-näppäintä. Voit

poistaa merkkejä nopeammin pitämällä

Pyyhi

-näppäintä alhaalla.

• Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla

-näppäintä. Voit vaihtaa

numero- ja kirjaintilojen välillä pitämällä -näppäintä alhaalla.

• Voit lisätä symbolin pitämällä -näppäintä alhaalla. Voit myös painaa

Valinnat

-näppäintä

ja valita

Lisää merkki

. Siirry haluamasi symbolin kohdalle ja paina

Poimi

-näppäintä.

Voit selata luetteloa nopeammin painamalla

-,

-,

- tai

-näppäintä ja

valitsemalla merkin painamalla

-näppäintä.

• Jos haluat lisätä numeron kirjaintilassa, pidä numeronäppäintä alhaalla tai paina

Valinnat

-

näppäintä ja valitse

Lisää numero

. Näppäile haluamasi numerot ja paina

OK

-näppäintä.

• Voit lisätä puhelinluettelosta nimen tai numeron painamalla

Valinnat

-näppäintä ja valitsemalla

Lisää nimi

tai

Lisää numero

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Teks

tin

kir

jo

it

ta

min

en

33

Teks

tin

kir

jo

it

ta

min

en

• Kun haluat lisätä sanan, paina

Valinnat

-näppäintä ja valitse

Lisää sana

. Kirjoita sana perinteistä

tekstinsyöttöä käyttäen ja paina

Tallenna

-näppäintä. Sana lisätään myös sanakirjaan.

2. Kun olet kirjoittanut koko sanan ja tarkistanut sen, hyväksy se painamalla

-näppäintä tai

lisäämällä välilyönti -näppäimellä.

Jos sana ei ole oikea, voit vaihtaa sen kahdella eri tavalla:

• Paina toistuvasti

-näppäintä, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön, ja hyväksy sana.

• Paina

Valinnat

-näppäintä ja valitse

Sanavaihtoehd.

.

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan
sanakirjaan painamalla

Sana

-näppäintä. Näppäile sana (perinteinen tekstinsyöttö on käytössä) ja

paina

Tallenna

-näppäintä. Kun sanakirja tulee täyteen, uusin sana korvaa vanhimman sanakirjaan

lisäämäsi sanan.

3. Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.