Nokia 6310 - 4. Tekstin kirjoittaminen

background image

4. Tekstin kirjoittaminen

Tekstiä voi kirjoittaa kahdella eri tavalla. Voit käyttää perinteistä menetelmää tai niin kutsuttua
ennakoivaa tekstinsyöttöä.