Nokia 6310 - Soittaminen

background image

Soittaminen

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero. Voit muokata näytössä olevaa numeroa painamalla

-

tai -näppäintä, jolloin osoitin liikkuu. Painamalla

Pyyhi

-näppäintä voit poistaa osoittimen

vasemmalla puolella olevan numeron.

Kun soitat ulkomaille, lisää ulkomaanpuhelun tunnus painamalla

-näppäintä kahdesti

(plusmerkki (+) korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen). Näppäile maatunnus, suuntanumero ja
näppäile sitten puhelinnumero.

2. Soita numeroon painamalla

-näppäintä.

3. Lopeta puhelu (tai keskeytä soittoyritys) painamalla

- tai

Lopeta

-näppäintä.

Kun käytät puhelinta HF-autosarjan CARK-91 kanssa, voit siirtyä kaiuttimen käytöstä tavalliseen
käyttöön irrottamalla CARK-91:n puhelimesta. Voit palata kaiuttimen käyttöön kytkemällä CARK-91:n
puhelimeen.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

1. Katso Nimen etsiminen puhelinluettelosta sivulla 37.

2. Soita näytössä näkyvään numeroon painamalla

-näppäintä.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pu

hel

u

to

imin

no

t

27

Pu

hel

u

to

imin

no

t