Nokia 6310 - Virran kytkeminen ja katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä

alhaalla.

Jos puhelimen näyttöön tulee

Aseta SIM

, vaikka SIM-kortti on asennettu oikein, ota

yhteys verkko-operaattoriin tai palveluntarjoajaan. Puhelin ei tue 5 voltin SIM-
korttia. Kortti voidaan joutua vaihtamaan.

• Jos puhelin pyytää PIN-koodia, näppäile koodi (näkyy muodossa ****) ja paina

OK

-

näppäintä.

Katso myös

PIN-koodin kysely

kohdasta Turvavalikko sivulla 66 ja Tunnusluvut

sivulla 12.

• Jos puhelin pyytää suojakoodia, näppäile koodi (näkyy muodossa ****) ja paina

OK

-näppäintä.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

N

ä

in

p

ää

set al

ku

un

24

Katso myös Tunnusluvut sivulla 12.

Varoitus! Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa
häiriöitä tai vaaratilanteen.

TEHOKASTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VIHJEITÄ: Puhelimessa on sisäänrakennettu
antenni. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin
tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin
koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla
lähetysteholla kuin muuten tarpeellista. Kun antennin alueelle ei kosketa
puhelun aikana, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja voidaan puhua
mahdollisimman pitkään.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

N

ä

in

p

ää

set al

ku

un

25

N

ä

in

p

ää

set al

ku

un