Nokia 6310 - Valmiustila

background image

Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis eikä käyttäjä ole syöttänyt
numeroita tai kirjaimia.

Valmiustilassa valintanäppäimet ovat

Valikko

ja

Nimet

.

xxxx

Osoittaa, missä matkapuhelinverkossa puhelinta käytetään.

Osoittaa matkapuhelinverkon kentän voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi
palkki on, sitä voimakkaampi on signaali.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pu

hel

ime

n os

at

19

Pu

hel

ime

n os

at

Kentänvoimakkuuden symbolin tilalle tulee

-symboli, kun GPRS-yhteyden tila on

Jatkuva

.

Katso Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten sivulla 85.

Osoittaa akun varaustason. Mitä korkeampi palkki on, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.

Muita valmiustilan tärkeitä osoittimia:

Ilmaisee, että olet saanut vähintään yhden teksti- tai kuvaviestin. Katso Viestin lukeminen ja
siihen vastaaminen sivulla 50.

Ilmaisee, että olet saanut vähintään yhden ääniviestin. Katso Ääniviestit sivulla 52.

Ilmaisee, että puhelimen näppäimet on lukittu. Katso Näppäimistön lukitus sivulla 25.

Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa, kun

Soittotapa

-asetuksena on

Äänetön

ja

Viestin merkkiääni

-asetuksena on

Äänetön

. Katso Ääniasetukset sivulla 64.

Herätyskello on

Päällä

. Katso Herätyskello sivulla 58.

Ajastin on käynnissä. Katso Ajastin sivulla 80.

GPRS-modeemiyhteys on muodostettu. Katso GPRS-modeemin asetukset sivulla 65.

-symbolin tilalle tulee

-symboli, jos GPRS-modeemiyhteyden aikana tulee puhelu tai

soitetaan puhelu. GPRS-yhteys menee odotustilaan.

Kaikki puhelut siirretään toiseen numeroon,

Siirrä kaikki äänipuhelut

. Jos käytössäsi on kaksi

puhelulinjaa, ensimmäisen linjan soitonsiirron symboli on

ja toisen linjan symboli on

. Katso Soitonsiirto sivulla 60.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pu

hel

ime

n os

at

20

Osoittaa, että puhelut on rajoitettu vain tietyn käyttäjäryhmän numeroihin (verkkopalvelu).
Katso Turvavalikko sivulla 66.

Bluetooth on käytössä. Katso Bluetooth (Valikko 10) sivulla 74. Kun symboli vilkkuu,
Bluetooth-yhteyttä muodostetaan.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

N

ä

in

p

ää

set al

ku

un

21

N

ä

in

p

ää

set al

ku

un